Daňový kalendář
Zeptejte se nás!
Jméno:
Email:
Dotaz:

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění můžeme najít následující ustanovení:

".....mohou být zdaněny ve státě ...."

Copak se tím ASI myslí?

Pokud ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění je stanoveno, že konkrétní příjmy "...mohou být zdaněny ve státě..." je vhodné tento text chápat tak, že tyto příjmy budou zdaněny v daném státě.

Modifikaci lze aplikovat pouze na výši sazby tohoto příjmu. Nepoužijeme tedy sazbu daně v sídle daňového rezidenta, ale v místě zdroje příjmu a to postupem stanoveným vnitrostátními předpisy státu zdroje a sazbou, kterou stanovuje příslušná Smlouva o zamezení dvojího zdanění v článku, který se většinou zve "Vyloučení dvojího zdanění".

Posouzení konkrétní situace je v kompetenci konkrétního správce daně.